Strona główna kursu HTML

OPTGROUP - grupa opcji na liście wyboru

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 6.0 1.0 7.0

Polecenie grupuje opcje na liście wyboru formularza.

Przykład:

<select name="owoce" multiple="multiple" size="8">
<optgroup label="Owoce miękkie">
<option>Truskawki</option>
<option>Maliny</option>
<option>Poziomki</option>
</optgroup>
<optgroup label="Owoce twarde">
<option>Jabłka</option>
<option>Gruszki</option>
</optgroup>
</select>

Atrybuty grupy opcji:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: select

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: option


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML