Strona główna kursu HTML

SMALL - zmniejszenie czcionki

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 2.1

Polecenie definiuje zmniejszenie czcionki o jednostkę.

Przykład:

<p>To jest tekst normalny, <small>następnie zmniejszony</small> i ponownie normalny</p>

To jest tekst normalny, następnie zmniejszony i ponownie normalny

Atrybuty zmniejszenia czcionki:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o stylach fizycznych czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML