Strona główna kursu HTML

TEXTAREA - pole tekstowe formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy pole tekstowe jako element formularza.

Przykład:

<textarea rows="5" cols="30">
Tutaj jest pole tekstowe formularza
</textarea>

Atrybuty pola tekstowego formularza:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML