Tematy: kolor | kolor tła | grafika jako tło | powtarzanie tła | zaczepienie tła
pozycja tła | mieszane atrybuty

Kolor tła

Dane w pigułce
Zastosowanie określa kolor tła elementu
Dziedziczenie nie
Wartości wartość koloru
Wartość domyślna transparent
Przykład background-color: olive
Uwagi
Odpowiednik w HTML bgcolor - przestarzały

Aby zdefiniować kolor tła, należy wpisać w definicji stylu background-color : wartość

Uwaga: tabelę kolorów znajdziesz tutaj

Wiele elementów może mieć przypisany kolor tła. Przykłady (IE i NN wyświetlają je nieco odmiennie):

<h2 style="background-color: yellow">Tytuł stopnia drugiego na żółtym tle</h2>

Tytuł stopnia drugiego na żółtym tle

<p style="background-color: blue">Akapit na tle Aqua</p>

Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua. Akapit na tle Aqua.

<table border>
<tr>
<td style="background-color: #808000">Komórka tabeli z zielonym tłem</td>
</tr>
</table>
Komórka tabeli z zielonym tłem

Specyfikacja CSS2 wprowadza 28 kolorów systemowych (pochodzących z systemu operacyjnego), które integrują się z kolorami środowiska użytkownika. Ich rolę widać np. wyraĄnie po zmianie schematu odpowiedzialnego za wyświetlanie środowiska Windows. Niniejszy akapit jest wyświetlany przy użyciu stylu <p style="color:background">, a więc za pomocą koloru pulpitu Windows. Każdy czytelnik widzi więc ten kolor, który ma na swoim własnym pulpicie.

Są to następujące kolory (według specyfikacji CSS2):

Interpretacja: Internet Explorer, Mozilla, Opera